Coronacrisis

Maatregelen voor zzp-ers

De verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus  / COVID-19 raken vooral veel zzp'ers in hun financiën: opdrachten worden geannuleerd, er komen geen nieuwe opdrachten bij, maar de vaste lasten moeten wel worden betaald.

De overheid heeft een pakket aan financiële maatregelen opgesteld, mede ter ondersteuning van de zzp'ers. Dit pakket omvat onder andere:

Via de gemeente:

  • extra tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) tot een bedrag van € 1.500 per maand - dit hoeft niet te worden terugbetaald
  • de mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor extra bedrijfskapitaal tot een maximum van € 10.517

Deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd via uw woongemeente. In een aantal gemeenten kan deze regeling nu al worden aangevraagd. Je hebt een KvK-inschrijving nodig en een identiteitsbewijs.

€ 4000 compensatie van de rijksoverheid

De overheid geeft ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4000 via de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19. Dit is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald. Er komt een lijst van bedrijven waarvoor dit geldt, waar nodig zal deze lijst worden geactualiseerd. 

Belastinguitstel

Daarnaast wordt het voor getroffen ondernemers eenvoudiger om belastinguitstel aan te vragen, voor zzp'ers zowel voor inkomstenbelasting als omzetbelasting. Er worden dan geen boetes in rekening gebracht voor te laat betalen. De invorderingsrente wordt verlaagd tot bijna 0 %.

Zie voor meer informatie: