Gemeenten

Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van schuldhulpverlening aan hun inwoners. Kitty Huisman Budgetcoach biedt gemeenten diverse diensten op het terrein van schuldhulpverlening en preventie.

Gedurende een schuldhulpverleningstraject

Budgetbetgeleiding

Als cliënten een minnelijk schuldhulpverleningstraject doorlopen, is budgetbegeleiding een essentieel onderdeel. Naast het leren omgaan met een nieuwe financiële situatie en aangepast budget is het ook van groot belang te achterhalen waardoor de problematiek is ontstaan en de cliënt te begeleiden in het veranderingstraject.

Ik kan gemeenten ondersteunen en de budgetbegeleiding verzorgen voor de cliënten van de schuldhulpverlening.

Inkomensbeheer / budgetbeheer

Als cliënten van de gemeentelijke schuldhulpverlening moeite hebben met het zelfstandig beheren van hun inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer (ook wel genoemd budgetbeheer) een oplossing zijn. 

Ik kan inkomensbeheer voor deze cliënten verzorgen, op basis van een met de cliënt overeengekomen budgetplan.

Preventie 

Een schuldhulpverleningstraject kan lang duren en is zwaar voor de schuldenaar. Het voorkomen van zo'n traject is voor alle betrokkenen een betere en goedkopere oplossing.

Tijdig een (gekwalificeerde) budgetcoach inschakelen kan een schuldhulpverleningstraject voorkomen. De situatie van de cliënt wordt in kaart gebracht en eventuele oorzaken van schulden worden achterhaald. Met behulp van individuele begeleiding kan het uitgavenpatroon worden aangepast en een schuldhulpverleningstraject worden voorkomen.

Voorlichting

Het financiële speelveld kent veel valkuilen, verlokkingen en gebrek aan kennis. Onvoldoende inzicht in uitgavenpatroon en het oerwoud van verplichtingen en automatische incasso's, onwetendheid over gevolgen van aangegane verplichtingen, sociale druk of andersoortige problematiek kunnen al snel leiden tot financiële problemen.

Door voorlichting in de vorm van trainingen en workshops kunnen veel van deze problemen worden voorkomen. Ik kan gemeenten voorlichting bieden afgestemd op de betreffende doelgroep, zoals bijvoorbeeld statushouders.