Budgetbeheer

Heeft u moeite met het onder controle houden van uw uitgaven? Geeft u teveel geld uit? Vindt u het lastig om rekeningen op tijd te betalen? Heeft u behoefte aan rust in uw financiële situatie? 

Of misschien heeft u een vader of moeder op leeftijd, maar woont u te ver weg of heeft u te weinig tijd om voor de post, administratie en betalingen te zorgen?

Dan is budgetbeheer wellicht de oplossing voor u.
Op basis van een budgetplan neem ik de zorg voor uw financiële verplichtingen van u over en worden uw rekeningen op tijd betaald.

Hoe werkt budgetbeheer?

Bij budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) wordt een speciale rekening geopend - een zogenaamde beheerrekening - waar uw inkomen op binnenkomt en waar ik uw vaste lasten van betaal. Deze rekening wordt door u geopend en staat op uw naam. U hebt ook ten alle tijde inzicht in de mutaties op de rekening.

De betalingen gebeuren op basis van een door ons in overleg opgesteld budgetplan. U ontvangt wekelijks of maandelijks een vast bedrag aan leefgeld.

Het traject ziet er als volgt uit:

  • Ik stel in overleg met u een budgetplan op.
  • Waar nodig zal ik u adviseren over uw budget, bijvoorbeeld of inkomensverruiming of kostenbesparing mogelijk is.
  • De betalingen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in het budgetplan.
  • U houdt een vast bedrag voor boodschappen op uw eigen bankrekening.
  • Indien nodig worden betalingsregelingen getroffen met schuldeisers.

U houdt altijd zelf inzage in uw geld en kunt elk moment uw beheerrekening bekijken.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!