Hulp bij schulden

Zijn uw betalingsachterstanden hoog opgelopen? Of heeft u schulden en weet u niet meer wie u eerst moet betalen? Of heeft u te maken met loonbeslag?

Bij beginnende schulden en betalingsachterstanden kan ik u helpen. Ik breng uw situatie in kaart en begeleid u  om te komen tot een realistisch aflossingstraject.

Is er sprake van hoge en problematische schulden,  dan kunt u bij uw gemeente schuldhulpverlening aanvragen.  Als u dat traject spannend vindt kan ik u daarin adviseren.

Hoe werkt hulp bij schulden?

Het traject is in principe als volgt:

  • schulden en betalingsachterstanden in kaart brengen
  • oorzaak van de schulden en achterstanden bepalen
  • contact opnemen met schuldeisers en eventueel deurwaarders
  • budgetoverzicht maken en adviseren omtrent inkomensvergroting of kostenbesparing
  • afloscapaciteit bepalen - wat kunt u maandelijks aflossen- zodat een reële afbetaling kan worden afgesproken
  • u betaalt schuldeisers conform gemaakte afspraken

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!