Werkgevers

Werknemers met financiële problemen

Veel werkgevers krijgen te maken met werknemers met financiële problemen. 

Soms is dat direct merkbaar doordat er sprake is van loonbeslag door een deurwaarder bij een van uw werknemers. Loonbeslag betekent veel extra administratieve werkzaamheden voor u, zoals contact met de deurwaarder, verwerking van loonbeslagen, uitbetaling van beslagvrije voet.

Er kan ook sprake zijn van andere signalen, waaronder:

  • meer ziekteverzuim door stress en geldzorgen
  • concentratieproblemen
  • lagere productiviteit
  • vaak verzoek om voorschotten.

Veel werknemers weten niet hoe ze hun situatie kunnen veranderen, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Vluchtgedrag (ziekmelding) of zelfs verleiding tot diefstal of fraude liggen dan op de loer.

Wat kunt u als werkgever doen?

Tijdige signalering van de problemen is heel belangrijk. Het is tevens van groot belang dat de problemen bespreekbaar zijn, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of bij de bedrijfsarts, en dat de oorzaak van de problemen wordt achterhaald.

Daarbij kunt u denken aan het inzetten van een budgetcoach, iemand die de werknemer helpt weer grip op de financiële situatie te krijgen, helpt met oplossingen en terugval voorkomt.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als budgetcoach breng ik de situatie van de werknemer in kaart en begeleid hem of haar in het oplossen van de problemen. Een dergelijk traject kan bestaan uit de volgende stappen:

  • In kaart brengen van de problemen en schulden
  • Ordenen van de thuisadministratie
  • Achterhalen van de oorzaak van de problemen
  • Begeleiden in wegwerken van achterstanden en schulden
  • Coachen in bewustwording van het eigen budget en bestedingsgedrag met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid.

Tevens verzorg ik voorlichting omtrent bewust omgaan met geld in de vorm van training, presentatie of workshop.

Het (tijdig) inschakelen van een budgetcoach kan al snel tot oplossingen en besparingen leiden.

Daarnaast heeft u als werkgever de mogelijkheid om onder de werkkostenregeling 1,2 % van de totale loonsom als onbelaste vergoeding of verstrekking te besteden aan uw werknemers. U kunt dus onbelast een budgetcoachingstraject vergoeden.

Voor verdere informatie of een oriënterend gesprek kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen!