Over mij

Kitty Huisman, gecertificeerd Schuldhulpverlener NEN 8048 en ingeschreven in KIWA-register.

Mijn achtergrond is registeraccountant.
Ik heb ruim 18 jaar als accountant gewerkt bij KPMG, zowel in het buitenland als in Nederland. Mijn werk bestond uit jaarrekeningcontroles, adviesopdrachten, het uitrollen en implementeren van nieuwe methodiek en tools, het geven van opleidingen en trainingen en coaching van medewerkers.

Nadat ik met mijn gezin weer terug naar Nederland ben gekomen, heb ik het terrein van mijn werkzaamheden langzaam verlegd.

Door toeval en keuzes ben ik gaandeweg steeds meer betrokken geraakt bij het begeleiden - met name op financieel terrein-  van statushouders / vluchtelingen. Dit met als doel het bereiken, behalen en behouden van (financiële) zelfredzaamheid.

Mijn huidige aanbod van diensten is een bundeling van mijn opleidingen, kennis en ervaring: een breed dienstenpakket van individuele begeleiding en coaching tot en met het geven van voorlichting en training voor veel verschillende doelgroepen.

In de pers

Leuk artikel in het Amstelveens Nieuwsblad van 30 mei 2018.