Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kitty Huisman Budgetcoach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kitty Huisman Budgetcoach en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kitty Huisman Budgetcoach verstrekt.

Kitty Huisman Budgetcoach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·         Uw voor- en achternaam

·         Uw geslacht

·         Uw geboortedatum

·         Uw adresgegevens

·         Uw telefoonnummer

·         Uw e-mailadres

·         Uw Burgerservicenummer (BSN)

Waarom Kitty Huisman Budgetcoach de persoonsgegevens nodig heeft

Kitty Huisman Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kitty Huisman Budgetcoach uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit budgetcoaching of budgetbeheer.

Hoe lang Kitty Huisman Budgetcoach gegevens bewaart

Kitty Huisman Budgetcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Kitty Huisman Budgetcoach verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Rechten opdrachtgever / cliënt

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kittyhuisman.nl. Kitty Huisman Budgetcoach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kitty Huisman Budgetcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kitty Huisman Budgetcoach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kitty Huisman Budgetcoach verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kitty Huisman Budgetcoach op via info@kittyhuisman.nl. www.kittyhuisman.nl is een website van Kitty Huisman Budgetcoach. Kitty Huisman Budgetcoach is als volgt te bereiken:

Emmakade 27

1182 AN Amstelveen

Telefoon 06 29336698

info@kittyhuisman.nl